Naukę i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

  • Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
  • Grupy 8 osobowe.
  • Własny program nauczania w oparciu o kilkanaście lat doświadczeń
  • Niekonwencjonalne metody.
  • Indywidualizacja zajęć
  • Pływanie w płetwach.
  • Nauka i doskonalenie technik pływackich w 4 stylach - grzbietowym, klasycznym, dowolnym i motylkowym.
  • Kolejność nauki stylu uzależniona od indywidualnych predyspozycji
  • Dla grup najbardziej zawansowanych przygotowanie do treningów sportowych.
  • Wstęp do ratownictwa - ćwiczenia przygotowujące do kursów na stopień ratownika młodszego i wodnego.