Regulamin zajęć

1. Zajęcia odbywają się według własnych programów od września do czerwca w cyklach 10- lekcyjnych. Lekcja trwa 30 minut bądź 45 minut (dzieci powyżej 6 lat).

 

2. W zajęciach można uczestniczyć po uprzednim wykupieniu karnetu.

 

3. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od lekarza).Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach.


4. W zajęciach bierze udział dziecko wraz rodzicem (po osiągnięciu umiejętności pozwalających na samodzielne przemieszczanie się dziecka w wodzie, rodzic przestaje uczestniczyć w zajęciach- dotyczy dzieci powyżej 5 roku życia).

 

5. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Do szatni może wejść drugi rodzic (nie biorący udziału w zajęciach) do pomocy przy przebraniu dziecka. Po lekcji pozostaje 30 minut na przebranie się i wyjście z szatni.

 

6. Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni.

 

7. Dzieci biorące udział w zajęciach ubezpieczone są od NNW na czas zajęć w wodzie(30 minut bądź 45 minut w zależności od długości zajęć).

 

8. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do udziału w kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji, dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

 

9. Osoby, chcące brać udział w zajęciach, muszą wykupić karnet po pierwszych zajęciach, w których uczestniczą.

 

10. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.